I forbindelse med at Ekte Nyheter arrangerer konferansen “Den nye politiske virkeligheten” intervjuer vi i forkant samtlige foredragsholdere. Tredjemann ut er professor Ole Henrik Ellestad, som skal snakke om klimarealisme, et tema hvor både forskningen og media er blitt sterkt politisert.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til klimadebatten i Norge på noen få setninger, hva ville du sagt?

– Det må etableres en mediedebatt tuftet på vitenskapelige prinsipper. Da vil det fremkomme at IPCCs CO2-effekt er sterkt overdrevet, at klimavariasjonene domineres av naturlige endringer og at man derfor må benytte andre tiltak for å takle effekter som stormer, tørke, flom, vind osv. Samtidig vil man kunne spå de systematiske variasjonene frem i tid til fordel før næringer og friluftsliv. I tillegg vil det bli en utbredt forståelse for at økt temperatur og mer CO2 er til fordel for en verden som skal brødfø stadig fler. Det er bare skiløpere i lavlandet som enkelte steder får en kortere sesong inntil de kaldere faser markerer seg om noen år.

Hva mener Klimarealistene er den reelle situasjonen når det kommer til global oppvarming? Hvor reell er denne og hva styrer klimaendringene? I hvor stor grad bidrar menneskeskapte CO2-utslipp?

– Den globale oppvarming er reell, men helt innen historiske rammer for naturlige variasjoner. Økt CO2 har beskjeden effekt. Arbeider viser at effekten av CO2-dobling vil ligge mellom 0.1-0.7 C. I dag har vi 40% av dette. Mens de første 20 ppm kan gi en varmeeffekt på 1.7 C vil en økning fra dagens nivå gi rundt 0.05. Selv IPCC beskriver CO2 som en svak drivhusgass. De heder at økt varme leder til mer fordampning og at dette skal øke temperaturen for CO2-dobling fra 1.5 C til 4.5 C. Men det observeres ingen økt vanndampmengde i de betydningsfulle lag for drivhuseffekten. Det observeres en nedgang – en negativ forsterkning. Så enkelt er det å motbevise IPCCs beregningsmodeller. Samtidig er det stadig arbeider som gir en bedre forklaring av klimaendringene som naturlige variasjoner basert på sol, vinder havstrømmer, og tidevann.

Hvor ærlig mener du norsk media er i denne saken? Hvor saklig er dekningen av klimasaken og hvor lett er det å få kritiske leserinnlegg på trykk?

– Media kjører en agenda for å promotere IPCCs konklusjoner innbefattet støtte til forskere, miljøorganisasjoner og politikere som mener det samme og gir rom for debattformer basert på hersketeknikker og autoritetsbygging for å diskreditere dem som mener at naturlige variasjoner dominerer klimaendringene.

Hvordan er situasjonen for klimaskeptikere i akademia når det kommer til anerkjennelse, publisering og finansiering?

– ‘Climategate’ epostene viste at sentrale forskere innen IPCC-leiren arbeidet systematisk for å hindre publisering av kritiske arbeider. Dette innbefattet arbeid for å få avsatt redaktører som lot skeptiske arbeider publiseres. Det er velkjent at forskningsmidler støtter ensidig opp om de grupper som bekjenner seg til IPCC-leiren.

Har du noen kommentar til jukseskandaler som ‘Climategate’ og medias dekning av disse?

– ‘Climategate’ var en skandale som i norske media knapt ble nevnt. I kontrast til andre lekkasjer som raskt får mediedekning. Norske medier har anført at mailene er tatt ut av sin sammenheng. Snodig – for det er nettopp i sin sammenheng de er ille. At man bevisst søker å manipulere forholdene så f.eks ‘Hockeykølla’ blir akseptert og fremstår som god vitenskap. At man omtaler beregningsmodellene som uakseptabelt dårlige og at man må utvikle nye samtidig som de samme personer fremstiller beregningsmodellene som gode i IPCC-rapportene. Videre hvordan man skal få media på sin side, Intet av dette er kommet frem. Men internasjonale medier var jo langt mer åpne om dette.

Hva tenker du om at de fleste miljøvernere som hevder å være bekymret for bruk av fossile brensler samtidig er sterkt imot atomkraft?

– Atomkraft er en energiform som ikke leder til CO2-utslipp. Derfor ønsket Margareth Thatcher å etablere IPCC for å gjøre seg mindre avhengig av kullgruveindustrien. Miljøvernere synes lite åpne for de muligheter.som etter hvert byr seg innen kjernekraft med sikre reaktorer og halveringstider for restavfall på rundt 100 år.

Hvor viktig er sosiale medier for Klimarealistene og alternative stemmer innen Klimadebatten? Er dere bekymret for å bli sensurert også der eller endog få kontoer på sosiale medier stengt?

– Klimarealistene har benyttet lite sosiale medier, men har begynt en aktivitet. Så langt er det ingen problemer ut over kostnader. Men vi ser jo at i visse grupperinger er medienes holdninger tilstede.

De senere årene har begrepet «global oppvarming» blitt brukt mindre og mange av de som før brukte det snakker heller om «klimaendringer». Hva tror du ligger bak denne endringen i retorikken?

– Første gang jeg registrerte dette var for 6-7 år siden i Dagbladet der KR ble beskyldt for å ha ødelagt debatten om global oppvarming, så man måtte endre til klimaendringer. Men årsaken var jo at det hadde vært en utflating av global middeltemperatur i nesten 15 år. Uten oppvarming måtte begrepene justeres selv om ‘propagandaen’ fortsatte, f.eks hver gang det kom en varm El Niño.

Hva er dine tanker om den fremtidige medievirkeligheten i klimasaken? 

– Det går litt i bølger. Men norske medier kan ikke stå alene, så internasjonale medier vil lede an. Vi ser at i UK, USA, Tyskland mm har det gått fremover med bedre balanse og omtale av fundamentale vitenskapelige forhold. Internett har jo hatt sine mange nettsteder som omhandler kritikk av IPCC-teoriene og tilhørende publikasjoner. De blir enda mer aktive. Jeg tror at når temperaturutflatingen fortsetter og de naturlige variasjonene markerer seg også med kaldere perioder vil folk enda en gang hevde at IPCC-leiren ropte ‘ulv’ uten grunn. Det er bare 25% som har stor tro på IPCCs konklusjoner og at klima er blant de tre viktigste tema. Men dagens ‘lunkne’ mellomgruppe vil nok engasjere seg mer aktivt på skeptikernes side.

ektenyheter