Hjem Intervju Intervju med Helge Lurås, samfunnsforsker og sikkerhetspolitisk analytiker.

Intervju med Helge Lurås, samfunnsforsker og sikkerhetspolitisk analytiker.

359

I forbindelse med at Ekte Nyheter arrangerer konferansen “Den nye politiske virkeligheten” intervjuer vi i forkant samtlige foredragsholdere. Turen er nå kommet til Helge Lurås, samfunnsforsker og sikkerhetspolitisk kommentator med bakgrunn fra b.la. Norges Handelshøyskole, Forsvaret og NUPI. På konferansen skal han snakke om om Brexit og EU/EØS.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

– Vi trenger mer realisme og mindre politisk korrekthet. Sosialiseringssystemet vårt skaper naive idealister, og dermed velger de heller ikke reelle statsmenn til å lede seg.

I din bok «Hva truer Norge nå?» som ble utgitt i 2015 tar du utgangspunkt i det sikkerhetspolitiske meningsklimaet i Norge etter den kalde krigen. Hvilke eventuelle endringer har skjedd i trusselbildet og det tilhørende meningsklimaet de siste to årene?

– Migrasjon og innvandring er fortsatt hovedtruslene for den lange fremtiden. Men siden 2015 har oppmerksomheten om nettopp disse truslene økt en del. Samtidig kjemper det gamle paradigmet iherdig etter to sjokk i 2016, nemlig Brexit og valget av Donald Trump. Forvirringen og splittelsen internt i Vesten er kommet to år lenger ut i prosessen.

Du spådde både Brexit- og Trump-seier. Hva tror du Brexit og Trump vil innbære for Norge?

– Det er for tidlig å si. Trump ser ut til å dreie vekk fra den kursen han ble valgt på. Det hele er meget uvisst og åpent. Men EU er varig svekket av Brexit og vil i hovedsak måtte kjempe mot full disintegrasjon og oppløsning.

Du har tidligere sagt at det er et naivt og ekspansivt NATO ute av kurs som må ta skylden for at vi nå snakker om styrkeoppbygging mot Russland i Baltikum, kan du utdype dette?

– Jeg har vel ikke tillagt NATO all skyld for det dårlige forholdet til Russland, men ja, jeg mener ekspansjonen østover har gått for langt. Vi i Vesten burde forutsett russiske mottrekk og at de ville ta i bruk alle virkemidler for å holde på sine innflytelsessfærer, spesielt der det finnes russiske minoriteter.

Du har over 2400 mennesker som følger deg på Facebook, hvor viktig er sosiale medier for deg for å kommunisere og er du redd for Zuckerberg og Merkels planer om å slå ned på såkalt «hate speech?»

– Sosiale medier har blitt viktig for meg, spesielt etter at jeg begynte å utfordre etablissementet så eksplisitt og derfor er blitt forsøkt sjaltet ut av deres spalter. Jeg er derfor også blant dem som er sårbar for sensur i disse sosiale mediene. Det er en reell bekymring at noen få store aktører er så dominerende.

Hva tenker du om at John Olav Egeland skrev at at du var «en stigende stjerne i ytre høyres Facebook-fellesskap» i Dagbladet? Opplever du mye slik demonisering?

– Jeg kan ikke annet enn å smile av det. Folk har behov for å gi merkelapper. Det jeg representerer går på tvers av de gamle høyre-venstre aksene.

NRKs eminente journalist Peter Svaar har kalt deg «en tilfeldig forbipasserende siviløkonom.» Når startet denne diskrediteringen? 

– Det startet i 2011, først med VG. De trengte en syndebukk for at folk – inkludert dem selv – trodde en jihadist sto bak 22/7. Men jeg har tråkket mange på tærne opp gjennom årene også før den tid, inkludert selvhøytidelige akademikere. Antallet som har meg på sin «fiendeliste» er lang.

Du har gått til motangrep på mainstreammedia og omtalt Dax18 i som «Göbbels hule», hva tenker du må til for at alternative medier og dissidenter kan bryte gjennom mainstreammedias grep på samfunnsdebatten i Norge?

– Vi trenger tid. Og vi trenger solid finansiell støtte til å skape robuste alternativ. Noen aktører er allerede i gang, og jeg tror det kommer mer etter hvert.

Hva er dine tanker om den fremtidige medievirkeligheten? 

– Folks mediekilder ser ut til å fragmenteres ytterligere, i det minste en periode fremover. Om sensurforsøkene lykkes, tviler jeg faktisk på. Etablissementet og det rådende paradigmet er for virkelighetsfjernt til at de kan feste grepet i den mangfoldige medievirkeligheten. Men helt sikker er jeg ikke. Friheten vår kommer ikke av seg selv. Folk er nødt til å stå opp for den, og bli modigere.

ektenyheter