Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og har saksøkt kommunen. I dag startet rettsaken mot Oslo kommune.

Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig fordi så få skal betale eiendomsskatt. Derfor har de gått til sak mot Oslo kommune.

– Hovedinnvendingen er at det er bare to av ti som betaler eiendomsskatten og det er det ikke anledning til etter eiendomsskattloven, mener Bettina Banoun, advokaten til Huseiernes Landsforbund.

I Oslo betaler ingen med boligverdi under 5 millioner eiendomsskatt. Sagt på en annen måte: Boligverdien som er registrert hos Skatteetaten ganges med 0,8, og bunnfradraget på fire millioner kroner trekkes fra dette tallet.

Bettina Banoun i Huseiernes Landsforbund sier at ingen andre kommuner har så høyt bunnfradrag som Oslo.

– Skedsmos bunnfradrag, som er nest høyest, er kun 1,8 millioner. De rødgrønne har valgt en modell som tjener sine velgere. Alle de blå bydelene er rammet, sier Betina Bounan som fører saken for Huseiernes Landforbund.

Les mer hos NRK

ektenyheter