Det har vært en skoleskyting i San Bernadino i California for en liten stund siden, men media og venstreorienterte er merkelig stille om dette. Det er 3 enkle grunner.

1: Han brukte en 6-skudds revolver

Narrativet er at så lenge man forbyr høykapasitetsvåpen så vil ingen tørre å begå skoleskytinger og masse drap. Men Cedric Anderson brukte en «grovkalibret» revolver (.38 og .357) som bare rommet 6 skudd. Å bruke en slik revolver effektivt krever meget gode egenskaper, ellers vil det gå sent hvis man vil skyte presist.

2: Våpenlovene forbød allerede våpen på stedet

Det var allerede en «no gun» zone på skolen. California har i tillegg en av de strengeste våpenlovgivningene i landet. Alikevel har de ikke greid å forhindre tragedier slik som den forrige San Bernadino-skytingen.

Det var også snakk om at han ikke hadde lov til å eie våpen, men dette er uklart. Ifølge Heavy.com var det saker mot han der en domfellelse ville ført til at han ikke kunne eie våpen, men sakene ble avvist.

3: Han var svart

Dette passet rett og slett ikke inn i det venstreorienterte narrativet om at alle skoleskytere og massedrapsmenn er hvite menn.

 

 

ektenyheter