Nav har anmeldt 678 tilfeller av trygdesvindel i utlandet de siste fem åra.

Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.

Dagsavisen skriver at misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest. Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser for å se hvor bankkortet brukes.

– Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet. Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige. Thailand er nummer to på listen med 66 personer anmeldt for å ha svindlet 14,5 millioner kroner. I Spania ble det anmeldt svindel for 8,7 millioner kroner.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter