Med omtrent 98% of av stemmene telt opp, var “Ja” omtrent 51,3% mens “Nei” var omtrent 48,7%.

Avstemningen gikk ut på at Recep Tayyip Erdogan skal få utivdede makter til å gjøre som han vil, kort sagt.

Fra VG:

  • Erdogan har lenge ønsket en endring til et system der presidenten velges direkte, og får den utøvende makten. I praksis besitter Erdogan makten allerede, men i teorien skal han være partiuavhengig og den utøvende makten ligger hos statsministeren og hans regjering, som utgår fra parlamentet.
  • Grunnlovsendringene som det nå skal stemmes over, og som har fått støtte fra et flertall i parlamentet, vil bety at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten og visepresidenten. Presidenten skal selv utnevne og sparke ministre.
  • Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige. Forslaget åpner også for at president Recep Tayyip Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder. Dermed kan Erdogan bli sittende som president til 2029.
Hva vil EU og NATO gjøre nå?

Nå som Tyrkia er på vei mot fullstendig diktatorvelde, blir det mer og mer merkelig at de skal forbli i NATO, og om siste rest av håp for Tyrkia å komme inn i EU forsvinner.

Erdogan har lovet å innføre dødsstraff også. Dette vil EU helt klart være imot. Det som antakeligvis vil skje videre er at Tyrkia vil presse EU og Merkel med å slippe inn alle migrantene som befinner seg i Tyrkia, og kreve enda mere “løsepenger”.

Et annet spørsmål er om NATO vil akseptere at de nå har et diktatur som medlemsland.

Mobiliserte i flere land

Tyrkiske politikere har vært på rundreise i bla. Nederland, Tyskland og Norge for å samle støtte til avstemningen. Nederland kastet de på dør, mens Norge ønsket dem velkomne med åpne armer og kalte det “ytringsfrihet”.

ektenyheter