Bagatelliserer inngrep og oppfordrer SV til å støtte omskjæring av barn i lederartikkel.

Vi kunne ikke tro våre egne øyne da VG hadde en lederartikkel presentert som VGs egne meninger der de forsvarer omskjæring av barn.

Vi vil advare SV mot å vedta forbud mot rituell omskjæring av gutter under 15 år. Et absolutt forbud, slik mindretallet i SVs programkomité går inn for, vil i praksis gripe inn i religionsfriheten. Kaski og mindretallet fremholder den prinsipielle retten til å bestemme over egen kropp. Det er et greit argument, men i denne saken må det veies mot religioners rett til å praktisere tradisjoner med lang historie.

 

Så ifølge VG er overgrep greit så lenge det har vært tradisjon i X antall år.

Bla. partileder for Alliansen, Hans Jorgen Lysglimt Johansen, går hardt ut mot VG:

Det har vært omfattende forskning på skadene av omskjæring av barn, men dette ser ut til å gå VG hus forbi. Man kan si at dette også går under falske nyheter (at det ikke er farlig).

Tidligere vedtok helseminister Bent Høie å gjøre omskjæring til en «rettighet» med å betale private klinikker med skattepenger for å utføre omskjæring på barn.

Overlater rituell omskjæring til privatklinikk

Les mer om dette i VGs lederartikkel.

ektenyheter