Foto: Illustrasjons bilde.

I forbindelse med Perspektivmeldingen 2017 som kom ut nylig, presenterte finansminister Siv Jensen visse fakta. Et av disse faktaene er at årsaken til økte forskjeller i Norge er innvandringen.

Måten P4 rapporterte dette på derimot var at «Siv Jensen mener innvandring har skylda for at forskjellene øker.» Dagbladet sa at «Siv jensen gir innvandring skylden for at forskjellene i Norge øker

Dette er eksempler på måten den sterkt venstrevridde pressen sprer falske nyheter. Det er ikke en mening eller en beskyldning å si at innvandringen er kilden til økte forskjeller, men et faktum. Sannhet. Virkelighet. I hovedtrekk er dette ingen nyhet, men et faktum som har vært kjent i lang tid.

P4 og Dagbladet prøver å minimalisere dette faktumet ved å forsøke å vri det til at det er en «mening» eller en ondsinnet «beskyldning.» Videre: innvandring er ingen person, men et fenomen, en hendelse. Innvandring kan ikke ha skyld i noe som helst, og måten de formulerer seg på får det til å høres ut som om Siv Jensen gir innvandrerne skylden for de økte forskjellene.

Men det er ikke innvandrerne som har vedtatt innvandringspolitikken i landet. Det er det Stortingsflertallet som har gjort. Dersom man altså skal snakke om skyld er det altså Stortingspartiene (minus Frp) som er de skyldige i de økte forskjellene.

Dersom mediene hadde vært ærlige, ville kanskje nyheten ha vært at de partiene som har skreket høyest om de økte forskjellene også er de samme partiene som er skyld i disse økte forskjellene. Først åpner de grensene for velferdsinnvandring fra den tredje verden som skaper økte forskjeller. Dernest hyler de og bærer seg om at vi må ta mer penger fra de rike (dvs. fra etniske nordmenn) for å redusere forskjellene.

Dersom man er konspiratorisk anlagt kan det virke som om disse partiene har åpnet grensene for velferdsinnvandring for å kunne bruke innvandrerne som brekkstang til å drive utpressing av de som var imot denne innvandringen for å kunne tilrane seg mer makt.

Vi tror ikke dette er gjort med vilje, men kanskje de partiene som er skyld i de økte forskjellene bør ta ansvar for dette ved å stoppe velferdsinnvandringen til Norge?

ektenyheter