Finansminister Siv Jensen legger i dag frem sine detaljerte beregninger av hva innvandringen koster.

Med Frp i regjering er konsekvensene av innvandringen for første gang et hovedtema i perspektivmeldingen. Hvert fjerde år legger den norske regjeringen i denne meldingen frem de viktigste utfordringer for økonomi og samfunnsutvikling for flere tiår frem i tid.

– En av de langsiktige utfordringene ligger i innvandrings- og integreringsfeltet. Derfor er det sentralt å diskutere det som en del av arbeidet med perspektivmeldingen, sa finansminister Siv Jensen til DN i januar.

Når hun fredag legger frem meldingen er det primært tre utfordringer finansministeren ser med innvandringen: Familiegjenforening, lav sysselsetting, høye trygdeutgifter og de statsfinansielle kostnadene.

Les mer i DN

ektenyheter