Uten endringer vil offentlige utgifter overgå inntektene om mindre enn 15 år, konkluderer regjeringen i perspektivmeldingen.

Inntektene må opp eller utgiftene ned. Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer.

Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning.

Det kommer frem i regjeringens perspektivmelding, som kartlegger fremtiden for norsk økonomi.

Fra klokken 1220 kan du følge fremleggelsen her på NRK.no

Finansieringsgapet betyr at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden, konkluderer regjeringen i dag.

Les mer hos NRK

ektenyheter