Statens utgifter vokser og kan bli hele 150 milliarder kroner høyere enn de årlige inntektene i 2060. Regjeringen ønsker at folk skal jobbe mer for å unngå økte skatter.

Regjeringen varsler et tidsskille for Norge på slutten av 2020-tallet.

Da blir nemlig statens utgifter større enn inntektene, selv om man regner med avkastningen fra Oljefondet og inntekter fra oljesektoren.

Fra 2030 vil utgiftene trolig øke med rundt 5 milliarder kroner mer hvert år enn det inntektene øker. Og dette gapet vil fortsette å øke med 5 milliarder i året frem til 2060, hvis trenden i utgiftene ikke endres betydelig fra i dag.

Anslaget kommer frem i Perspektivmeldingen, som ble lagt frem fredag.

Det betyr trolig at staten kan måtte sette opp skattene, kutte i utgiftene eller bli mer effektiv, eller at nordmenn må jobbe mer. Eller en kombinasjon.

Hvis ikke noe gjøres, vil regjeringen trolig mangle 150 milliarder til å dekke utgiftene sine i 2060, ifølge regnestykkene.

Les mer hos E24

ektenyheter