Nye tall fra SSB viser at 2016 ble et veldig godt år for norske kommuner.

I snitt gikk norske kommuner med 3,6 prosent i overskudd – det beste resultatet siden 2006.

Men samtidig har norske kommuner fortsatt å ta opp lån i høyt tempo. Foreløpige tall som mangler tall fra 16 kommuner, viser at norske kommuner økt sin totale lånegjeld med rundt 18 milliarder kroner, til 330 milliarder kroner.

Av kommunene som har innrapportert tall, har de i snitt 62704 kroner per innbygger – inkludert alt fra nyfødte til pensjonister.

Det betyr at gjelden til norske kommuner i forhold til antall innbyggere har tredoblet seg siden 2003 – som er det første året SSB har en samlet oversikt. I snitt økte gjelden per innbygger med nesten 5 prosent i 2016.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter