Biodrivstoffet kan i verste fall gi motorhavari.

I budsjettforhandlingene godtok regjeringspartiene Venstres krav om at hele 20 prosent av drivstoffet i veitrafikken skal være biodrivstoff innen 2020.

Og for å få ned klimautslippene skal det blandes inn ti prosent etanol i all bensin i Norge. Men det kommer til å by på store problemer for mange bilister når drivstoffet tas i bruk neste år, skriver BT.

Nye tall fra Statens vegvesen viser at rundt 470.000 biler ikke kan bruke biobensinen Stortinget har vedtatt å innføre.

– Innblanding av etanol i bensin – i størrelsesorden 10 prosent og mer – vil føre til havari i innsprøytningssystemet hos et ikke ubetydelig antall biler. Motorer med tidlig generasjon direkte innsprøytning vil være særlig utsatt, sier Knut Skårdalsmo i Fuel Consulting til BT.

Les mer hos ABC Nyheter

ektenyheter