Mens EU-parlamentet godkjente nye våpeninntraminger for lovlydige eiere, har spansk politi har beslaglagt 10 000 våpen og ammunisjon av militær type fra en gruppe våpensmuglere. Europeiske politimyndigheter frykter ligaen har forsynt kriminelle og terrorister.

Razziaene under «Operasjon Portu» ble gjennomført 12. og 13. januar. Fem mistenkte ble pågrepet.
«Omkring 9000 automatgevær fra den spanske nasjonale våpenprodusenten CETME, 1000 automatgevær fra andre produsenter, antiluftskyts og 400 granater ble beslaglagt.

 

 

 

Dette er aktivitet som allerede ulovlig. I flere terroraksjoner er våpen smuglet via Balkan fra gamle yugoslaviske våpenlagre brukt. Også allerede ulovlig.

Samtidig er norske myndigheter i ferd med å utarbeide våpenlov, og slik som de pleier vil de nok adlyde EUs nye innstramninger.

Blant innstramningene som kan være på trappene er:

  • Begrensning på magasinkapasitet over 20 skudd
  • Strengere regler rundt plombering

Dette er bla. innstramningene som har vært de siste årene:

  • Jaktvåpengarderobe ra 8 til 6 våpen
  • 12,7×99 BMG forbudt
  • Håndvåpen med kaliber over .455 forbudt
  • “Godkjentliste” på halvautorifler som gjør at mange spennende ting forsvinner fra markedet (US-karabin, HK91, HK33, M-14, Garand, FN-FAL med venner)
  • Selvpålagt 2 års karantene for erverv av de “skumleste” riflene (For dynamisk skyting)
  • En stille overenskomst som sier at man helst ikke skal søke om rifler med særlig større kaliber enn .338LM

 

ektenyheter