Om kun få måneder skal 700 parkeringsplasser i hovedstaden fjernes. Hva de skal erstattes med er fortsatt uklart.

I alt 700 kommunale parkeringsplasser i indre Oslo skal fjernes fra 1. juni, og innen 2019 er det meningen at hele Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt. Blir det en realitet, vil Oslo ha det desidert største bilfrie sentrumsområdet i verden, skriver Finansavisen.

Hva det gamle parkeringsarealet i gatene skal brukes til, er imidlertid uklart. Byrådet jobber med en handlingsplan, men foreløpig er alt på idéstadiet.

– Handlingsplanen skal legges frem innen utgangen av mars, og vi håper på mange innspill. Kommunen kan ikke skape alt bylivet alene, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) til avisen.

– Av spesifikke tiltak kommer vi til å legge ut flytebrygger utenfor Aker Brygge for at folk skal kunne bade. Vi begynner gradvis med å utvide fortauer og lage sykkelveier. Det jobbes med flere boliger, det kan lages uteplasser for barn, man kan sette opp benker hvor folk kan sitte og lese. Og så vil mange ha mulighet til å kunne dyrke ting selv, sier Marcussen, som brekrefter at man kan lage åker i gaten.

Les mer i Dagbladet

ektenyheter