Fem prester som nekter å bli med over til Den norske kirke kan koste staten over 25 millioner kroner.

Etter å ha vært prester i en årrekke nekter fem prester å bli ansatt i den utskilte Den norske kirke. Nå kan de heve full lønn uten å gjøre noe til de blir 70 år.

Ved nyttår fikk den norske staten fem embetsmenn som ikke har noen arbeidsoppgaver, men likevel rett til å beholde full lønn og pensjonsrettigheter til de fyller 70 år.

Det dreier seg om disse fem personene:

  • Prost Anne Hilde Laland
  • Prost Morten Fleischer
  • Prost Martin Kildal
  • Sokneprest Øyvind Heglum Ingvaldsen
  • Sokneprest Bernt Venæs

Ved utskillelsen gjorde staten hva de kunne for at alle ansatte skulle velge å være med over til Den norske kirke. Men embedsmenn har en lovfestet rett til å velge å fastholde sitt arbeidsforhold i staten.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter