Ekte Nyheter har gleden av å invitere til konferansen «Den nye politiske virkeligheten» den 27. mai 2017 i Eldorado Bokhandel i Oslo. Billettprisen er 195 kroner. Billetter kan kjøpes her.

Introduksjon

Det skjer store omveltninger i verden, og pågår sterke kulturelle understrømmer i Vesten: Brexit, Trump, islamskepsis, klimaskepsis, nasjonalisme og kulturell oppvåkning. I flere tilfeller er disse strømningene så sterke at de utgjør et flertall av befolkningen. Hva skjer og hvorfor? Objektiv informasjon om disse temaene er vanskelig å få tak i fordi eliten i Vesten, inkludert en sterkt venstrevridd presse, enten tier i hjel eller demoniserer disse nye majoritetene gjennom falske nyheter.

Resultatet er fremveksten av alternative medier, og en stadig større polarisering i befolkningen, mellom de som lytter til eliten og gammelmedia, og de som søker alternative nyhetskilder.

Til tross for mer informasjon enn noensinne er forvirringen stor og spørsmålene mange. Hva er falske nyheter? Hvem kan man stole på? Vil valget av Trump føre til handelskrig eller verdenskrig? Vil Brexit føre til at EU går i oppløsning? Kommer volden på venstresiden til å eskalere? Er ytringsfriheten i fare? Er det virkelig sant at mennesket ødelegger klimaet på jorden? Bør vi være redde for økt nasjonalisme og kulturell oppvåkning i Europa?

Ekte Nyheter arrangerer denne konferansen for å gi en stemme til de viktigste strømningene som enten blir tiet i hjel eller demonisert av pressen. Vi mener at uansett om du er enig eller uenig med disse strømningene bør du ha korrekt informasjon direkte fra kildene selv, i stedet for å få en sterkt farget versjon gjennom de politiserte mediene. Vi har derfor invitert foredragsholdere som enten er faglig velinformerte nøytrale eksperter på temaet, eller som selv er representant for en strømning.

Program

10.30-11.00 registrering og kaffe

11.00-11.45 Ytringsfrihetens kår og Falske Nyheter
Onar Åm, forfatter og redaktør i Ekte Nyheter

11.45 – 12.30 Klimarealisme
Ole Henrik Ellestad, klimarealist

12.30 – 13.00 Lunch

13.00-14.00 Trump
Olav Drange Moen, statsviter

14.00-15.00 Brexit, EU/EØS
Helge Lurås, leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA)

15.00-16.00 Europeisk identitet
Martin Sellner, leder Identitærbevegelsen Østerrike

Talere

Opening Keynote – Ytringsfrihetens kår og Falske Nyheter av Onar Åm

Onar Åm er en norsk skribent, liberalist og forfatter fra Stavanger i Rogaland. Åm er blant annet aktiv i klimadebatten, og er kritisk til Al Gore, FNs klimapanel og deres påstander om global oppvarming. Åm har bidratt til Det Liberale Folkepartiets tidsskrift Liberal. Åm er initiativtaker til Free State Initiative, en organisasjon som ønsker å opprette en fristat innenfor grensene til en allerede eksisterende stat i Afrika. Grunnlegger og redaktør av Ekte Nyheter. Foruten å blogge har han utgitt to bøker, Kampen om Klimaet og Kunsten å krige. Onar jobber nå med sin tredje bok.

Klimarealisme av Ole Henrik Ellestad

Ole Henrik Ellestad er med i Klimarealistenes Vitenskaplige Råd, og har i de senere årene engasjert seg i klimadebatten som skeptisk til påstandene om katastrofale menneskeskapte klimaendringer.

Han har vært områdedirektør i Norges forskningsråd, instituttleder ved Norsk Regnesentral, og Professor II innen petrokjemi, katalyse og overflatekjemi ved UiO. Før dette var han blant annet forskningsdirektør ved Senter for industriforskning (SINTEF Oslo), og leder for forskning innen petrokjemi og raffinering i Statoil. Han har 55 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner og har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg.

Trump og media av Olav Drange Moen

Olav Drange Moen er en statsviter, skribent og selverklært burkeansk konservativ. Under det amerikanske presidentvalget gav han en dekning av Donald Trump på nettstedet Document.no som korrigerte det bildet malt av norske massemedier, og forutså blant annet Trumps valgseier.

Brexit, EU/EØS av Helge Lurås

Helge Lurås er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA). Han har erfaring fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Forsvaret, NATO, og FN. Lurås er siviløkonom, og cand.mag. med sosiologi, sosialantropologi og idéhistorie i fagkretsen. Lurås er en aktiv samfunnsdebattant og skribent, og han er forfatter av boken Hva truer Norge nå? Sikkerhetspolitiske selvbedrag etter den kalde krigen (Cappelen Damm Akademisk, 2015)

Avsluttende keynote – Europeisk identitet av Martin Sellner

Sellner er leder for Identitærbevegelsen i Østerrike. Sammen med Patrick Lenart, driver han klesmerket Phalanx. Siden 2015 har Sellner skrevet for det tyske nettmagasinet Secession. Under det amerikanske presidentvalget i 2016 publiserte Sellner flere Youtube-videoer på engelsk hvor han støttet ​Donald Trump​. Han er en representativ stemme for den kulturelle oppvåkningen som pågår i Europa.

NB: Begrenset antall plasser. Bestill tidlig for å sikre din deltagelse på konferansen.

Vann og kaffe er inkludert, deltakerne dekker egen lunch.

For spørsmål og mediehenvendelser kontakt gjerne arrangør Ekte Nyheter ved direkte melding på vår Facebook-side.

En stor takk til Elderado Bokhandel og private sponsorer som med sitt bidrag med lokalet og økonomisk støtte gjør dette arrangementet mulig.

ektenyheter