I forbindelse med at Ekte Nyheter arrangerer konferansen “Den nye politiske virkeligheten” den 27. mai 2017 i Eldorado Bokhandel i Oslo intervjuer vi i forkant samtlige foredragsholdere. Vi starter med Onar Åm, redaktør av vårt eget nettsted.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

– Den norske samfunnsdebatten er preget av en virkelighetsfjern, sterkt ideologisert presse som presenterer verden slik de ønsker at den skal være, ikke slik den faktisk er. I stedet for å åpne for debatt bruker media hetsing og hersketeknikker for å stilne all debatt rundt viktige temaer. Et eksempel på dette er å stemple de som er uenige med klimaalarmismen som «klimafornektere», med henvisning til holocaust-fornektere. Et annet eksempel er hvordan partier som på alle mulige måter ligger på venstresiden plutselig blir omtalt som «høyreekstreme» i det øyeblikket de uttrykker skepsis til islam eller innvandring fra uland.

I 2007 fikk boken din «Kampen for klimaet» en nøytral til positiv omtale i Dagbladet. Opplever du at meningsklimaet har endret seg i Norge siden den gang?

– Det gjør jeg absolutt. Siden 2007 har påstandene jeg kom med i min bok bare blitt bekreftet og forsterket av nyere forskning, mens klimaalarmismen står i et stadig svakere lys. Likevel er det nærmest opplest og vedtatt at alle som er skeptiske til det sterkt ideologiske FNs klimapanel nærmest tror på en flat jord. Det er i dag helt klart mindre akseptabelt å være klimarealist enn det var for 10 år siden.

Etter Brexit skrev du i en artikkel at den demografiske endringen som pågår i UK gjør «at det trolig var siste sjanse for EU-motstanderne å få landet ut av EU». Kan du utdype dette, og mener du at media dekker dette sannferdig?

– Det var etnisk britiske kristne som i stor grad stemte for Brexit, mens muslimene, som er den raskest voksende demografiske gruppen i Storbritannia, stemte 80% for å bli i EU. Antallet muslimer vokser så raskt i Storbritannia at dersom alle andre faktorer forblir det samme ville det om 10 år vært nok muslimer i Storbritannia til å sikre et flertall for EU. Informasjonen jeg her refererer ble nevnt offentlig, men ikke trukket frem av media. 99.9% av lesere fikk ikke med seg denne informasjonen.

Under en debatt i regi av Oslo Journalistklubb sa Reidun Kjelling Nybø, Ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening at du ikke drev med journalistikk og tilbød deg et gratis kurs. Opplever du ofte denne type diskreditering?

– Kun fra såkalte «profesjonelle» journalister.

Hvor viktig er sosiale medier for deg og Ekte Nyheter for å kommunisere med leserne og er du redd for Zuckerberg og Merkels planer om å slå ned på såkalt «hatytringer»?

– Sosiale medier er helt essensiell for vår eksistens. Jeg tror likevel ikke det er noen fare for at vi havner inn under kategorien hatytringer, fordi vi ikke uttrykker oss kritisk overfor islam, minoriteter eller andre utsatte grupper. Vi rapporterer kun fakta.

Kan du fortelle litt om hvorfor du valgte å arrangere konferansen «Den Nye Politiske Virkeligheten» og hvorfor du mente at tiden var rett nå?

– Vi lever i en tid hvor det skjer enormt viktige samfunnsmessige og politiske endringer og strømninger i verden, og media nærmest boikotter en åpen og utforskende tilnærming til det som skjer. Ta for eksempel det som skjer i Sverige, der hvor den politiske eliten har bestemt at det er et høyverdig mål å erstatte hele den svenske urbefolkningen med folk fra den tredje verden. Denne form for politisk, kulturelt og demografisk selvutslettelse er helt unikt i verdenshistorien, og har begynt å bli omtalt som «svenske tilstander.» Hadde dette skjedd i et afrikansk eller sør-amerikansk land ville dette vært en stor nyhet som hadde skapt stor debatt, men media legger fullstendig lokk på dette, selv om det skjer i vårt eget naboland. Kløften mellom det som skjer i verden og det som omtales i media er så stor at vi følte at det var et skrikende behov for en konferanse hvor det er lov til å snakke om og debattere disse tingene uten at det automatisk stemples med ukvemsord.

Etter valget i 2013 utfordret du NRK i fagbladet Journalisten til å slutte å bruke kategorien «Andre» i meningsmålinger og bad dem vise og fortell eksplisitt hvilke partier som skjuler seg bak denne merkelappen. Nå 4 år senere holder de fortsatt denne informasjonen sjkult, hva tenker du om det?

– Etter mitt syn vitner det om at media ikke tar sin jobb som den fjerde statsmakt på alvor. Jeg forstår at de ikke vil bruke for mye tid på alle mulige slags smålister og småpartier, men alle partier som stiller landsdekkende bør tas på alvor og gis en dekning for å opplyse folk og gi dem alternativer.

Du gikk til motangrep på mainstream-media når du startet Ekte Nyheter. Hva tenker du må til for at alternative medier og dissidenter kan bryte gjennom mainstream-medias grep på samfunnsdebatten i Norge?

– Jeg synes at alternative medier allerede på mange måter har brutt mainstream-medias grep på samfunnsdebatten, selv om prosessen bare er i startfasen. Tilliten til norske medier er på historisk bunnivå, og en stadig voksende andel av befolkningen får informasjonen sin fra andre kilder.

Hva er dine tanker om den fremtidige medievirkeligheten? (Diskuter f.eks massemedia vs alternative media, politisk bruk av sosiale medier, ytringsfrihet vs sensur etc).

– Slik det ser ut akkurat nå ser fremtiden mørk ut for de tradisjonelle mediene. De nekter å lære av sine feil. Internett og sosiale medier har gjort at alternative nyhetskilder tar over, og media oppfører seg som en utdøende dinosaur. Jeg tror ikke de tradisjonelle mediene vil forsvinne, men deres hegemoni er snart slutt. Fremtidens medievirkelighet vil nok preges av et større meningsmangfold enn i dag.

ektenyheter