Universitetetene i Bergen og Oslo sliter med overvekt av kvinner på psykologistudiet, men nektes å kvotere inn menn.

Den skjeve kjønnsfordelingen på psykologistudiet har vært et tema i mange år. På UiB er det rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene, ifølge Det psykologiske fakultet.

I fjor søkte UiB og Universitetet i Oslo (UiO) om å få kvotere menn inn på psykologiutdanningen, men nylig fikk de avslag fra Kunnskapsdepartementet. Universitetetene ønsket seg en ordning der man sikret minimum 30 prosent menn på studiet.

I et rundskriv fra departementet (ekstern lenke) går det frem at en slik kvoteringsordning vil være et brudd på likestillingsloven.

Det er ikke lov å særbehandle menn i samme grad som man særbehandler kvinner.

– Da vi fikk likestillingsloven og likestillingsarbeidet startet, var det behov for å prioritere kvinner. Men vi mener at en likestillingslov i dag, må gi like muligheter for kvinner og menn, sier viserektor Oddrun Samdal ved UiB.

Les mer hos NRK

ektenyheter