Universitetetene i Bergen og Oslo sliter med overvekt av kvinner på psykologistudiet, men nektes å kvotere inn menn.

Den skjeve kjønnsfordelingen på psykologistudiet har vært et tema i mange år. På UiB er det rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene, ifølge Det psykologiske fakultet.

I fjor søkte UiB og Universitetet i Oslo (UiO) om å få kvotere menn inn på psykologiutdanningen, men nylig fikk de avslag fra Kunnskapsdepartementet. Universitetetene ønsket seg en ordning der man sikret minimum 30 prosent menn på studiet.

I et rundskriv fra departementet (ekstern lenke) går det frem at en slik kvoteringsordning vil være et brudd på likestillingsloven.

Det er ikke lov å særbehandle menn i samme grad som man særbehandler kvinner.

– Da vi fikk likestillingsloven og likestillingsarbeidet startet, var det behov for å prioritere kvinner. Men vi mener at en likestillingslov i dag, må gi like muligheter for kvinner og menn, sier viserektor Oddrun Samdal ved UiB.

Les mer hos NRK

Kjære leser! Før du kommenterer må du lese våre regler
Gjentatte brudd på reglene vil føre til permanent utestengelse. Vi håper dere respekterer dette.
Kos dere med debatten! :)

ektenyheter