President Trump signerer viktig presidentordre for å redusere byråkrati.

Presidentordre er et redskap som er blitt misbrukt ofte av mange presidenter de siste 100 årene. Særlig Franklin D Roosevelt utstedet slike ordre i rekordtempo, uten konstitusjonelt grunnlag. Da grunnleggerne av USA ga presidenten denne makten var den ment å gi presidenten muligheten til å gjøre enkle endringer i administrasjonen (byråkratiet), ikke å innføre for eksempel Obamacare slik President Obama delvis gjorde.

President Trump har signert en rekke presidentordre i senere tid som han har blitt mye kritisert for, men det store flertallet av disse er helt i henhold til grunnloven og grunnleggernes intensjoner. Det gjelder særlig den siste presidentordren hans, hvor han instruerer administrasjonen i alle departementer til å opprette egne lag som skal dedikeres til å identifisere reguleringer som skal elimineres.

Kravet er at reguleringene 1) skal være skadelige for næringsvirksomheten, forbrukere og arbeidere i USA, eller 2) at reguleringene er unødvendige og ikke gir forbrukere, arbeidere og næringsliv noen relevant beskyttelse.

Dette er en langt mer detaljert og omfattende plan for å redusere byråkratiet i USA enn hans tidligere presidentordre, hvor Trump instruerte at for hver ny regulering skal to gamle fjernes. I motsetning til mye annet støy en kan lese i gammel-media er dette en ekte nyhet, noe som trolig vil ha stor betydning for USA og verden i tiden fremover. Presidentordren føyer seg inn i rekken av valgløfter Donald Trump har holdt.

 

ektenyheter