Carl Schiøtz Wibye er ikke fremmed for å forby niqab i offentlige rom eller kreve at alle imamer i Norge skal snakke norsk.

– At Saudi-Arabia har hatt en enorm innflytelse på å spre islamistisk ideologi, er helt klart, men svært få har lyst til å snakke om det, sier Norges eksambassadør til Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye.

Etter to og et halvt år som pensjonist og i «karantene» etter avsluttet tjeneste i Utenriksdepartementet, har han skrevet bok om landet han bodde i i fem år, fra 2008 til 2013. Boken «Terrorens rike» lanseres 9. februar.

Han forteller om en stat uten et offentlig kulturliv, hvor borgerne drar til naboland eller lager skjulte lokaler i kjelleren for å feste.

Skytset rettes først og fremst mot wahhabismen, den ekstreme retningen innenfor islam som tillater drap av «frafalne» muslimer, religiøse innenfor andre religioner enn islam og ikke-troende – en retning som blant annet islamistene i IS lener seg på.

Som Schiøtz Wibye skriver i boken: «Satt på spissen var wahhabismen ikke en religion, men en kult bygget på fanatiske fantasier til en maktsyk ørkenpredikant» på 1700-tallet.

Han skriver også om et Saudi-Arabia som i stor grad har eksportert propaganda for wahhabismen med oljepenger. Blant annet gjennom å bygge opp religiøse skoler som lærer bort wahhabisme i andre land og ved å trykke opp og eksportere koraner med det han beskriver som voldelige fortolkninger i parenteser og fotnoter.

– Dette angår i aller høyeste grad det norske folk også. Islamiseringen er global og spres til alle land, sier Schiøtz Wibye.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter