En måling i ti EU-land viser at det er flertall for å stanse innvandring fra muslimske land.

Målingen er gjennomført av tankesmien Chatham House i Belgia, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike.

Over 10.000 personer har deltatt i undersøkelsen. De ble spurt om de er enig i påstanden«all ytterligere innvandring fra overveiende muslimske land må stanses».

Det er flertall for påstanden blant de spurte i alle landene, viser målingen som den britiske tankesmien har gjennomført. 54,6 prosent støtter påstanden. 20,1 prosent er imot, og 25,3 prosent stiller seg nøytrale.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter