Eldre personer og folk som bor i landlige områder er langt mer skeptisk enn yngre som bor i byene.

Harald Andresen (71) vil ut av EØS og Schengen, stenge grensene og bli «herrer i eget hus». Én av tre nordmenn mener som han ifølge ny nasjonal undersøkelse. Det er at innvandring truer norsk kultur.

På et gammelt småbruk på Fosen-halvøya bor Andresen, med storslått utsikt over Trondheimsfjorden. Her har han levd stort sett hele livet, og jobbet blant annet som nattevakt på verftet, i det lokale fergeselskapet og i butikk. Før var han aktiv i partiet Demokratene, nå er han pensjonert og aktiv i innvandringsdebatten på Facebook.

Andresen mener «flertallet av dem som kommer» som asylsøkere, aldri vil klare «å tilpasse seg norsk kultur».

– Dette er folk som ikke kan integreres. Vi har lovet dem et flerkulturelt samfunn her, og dermed skapt oss selv et stort problem … De jobber jo lite, særlig kvinnfolkene. Dette truer oss på flere måter, hele vår kulturarv står i fare når det kommer så mange, mener 71-åringen, og nevner hijabdebatten, kjønnsdelt svømmeundervisning og barnebruder.

Andresen vil ut av EØS og Schengen, stenge grensene og bli «herrer i eget hus».

– Vi som mener disse tingene, blir fremstilt som nazister og bygdetullinger. Men hadde vi sagt det samme under krigen, ville vi vært gode nordmenn, sier Andresen.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter