En amerikansk IQ-test ble brukt på babyen til Sylvia og Trond, men testen er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret for bruk i Norge.

Trond Rikard (40) og Sylvia Ensby (44) på Hønefoss ble fratatt babyen sin etter at det hadde kommet en anonym bekymringsmelding om at hun var lett psykisk utviklingshemmet, noe som er dokumentert feil.

– Det er helt umenneskelig. Det er helt utilgivelig det de har gjort mot oss, har Sylvia tidligere sagt til TV 2. De vant omsorgen for sønnen tilbake i Fylkesnemnda. Men i tingretten ble det besluttet tvangsadopsjon.

– Det betyr at vi da aldri noen gang får se han igjen, sa Trond Rikard.

Babyen til Trond Rikard og Sylvia Ensby ble IQ-testet før Ringerike Tingrett besluttet tvangsadopsjon.

Resultatet av utviklingstesten, som ga en svært lav IQ-skåre, var det viktigste argumentet for å frata foreldrene barnet. Det ble konkludert med at gutten trengte særlig sensitiv og kompetent omsorg, noe retten mente foreldrene ikke kunne gi. Blant annet ble det lagt til grunn at mor har kognitive vansker.

Norsk psykologforening mener bruk av slike IQ-tester på babyer er betenkelig, og viser til at de ikke er kvalitetssikret i Norge.

Ifølge Jens Egeland, leder av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, er det neppe mulig å IQ-teste babyer i Norge.

– Snakker vi om babyer så vil jeg være betenkt på det, sier Egeland, som uttaler seg på generelt grunnlag, til TV 2.

ektenyheter