Regjeringen vil justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. Det er helt uaktuelt, fastslår EU-kommisjonen.

Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det ingen rolle hvilket EØS-land barnet og den andre forelderen bor i.

Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier. Regjeringen har lenge jobbet for å få lov til å justere ytelsene etter kjøpekraften i landene barna bor i.

Les også: Vanja bruker opp barnetrygden – Per sparer alt

Både Tyskland, Danmark og Østerrrike har planer om å gjøre det samme. Men nå sier EU tvert nei.

– Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

Les mer i VG

ektenyheter