KOMMENTAR:

Etter at store deler av den venstrevridde pressen har erklært krig mot President Trump svarte hans pressetalsmann med å ikke slippe inn de verste falske mediene inn på en uformell samtale. De falske mediene svarte med å spre falske nyheter om hendelsen. Her er et eksempel. The Guardian påstår at de siterer Trump i å si at han kalte «store deler av media ‘folkets fiende’.» Det faktiske sitatet var «a few days ago I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.» (Vår uthevning)

Trump går altså ikke til angrep på media som sådan, men på falske medier, altså medier som sprer løgner og driver åpenlys politikk og ikke journalistikk, slik som CNN, New York Times og The Guardian.

Videre har flere av disse falske mediene hevdet at Trump er en trussel mot ytringsfriheten, og at han vil sensurere pressen. Igjen er dette en falsk nyhet. Ytringsfriheten involverer ingen rett til å bli invitert til Det Hvite Hus. Vi i Ekte Nyheter har aldri blitt invitert dit, og kommer heller aldri til å bli det, men vi er fremdeles fri til å ytre oss nøyaktig så mye vi vil, i likhet med New York Times, og alle de andre falske mediene. Å ikke bli invitert til pressekontoret til Trumps pressetalsmann er ikke sensur. Presidenten har all rett i verden til å invitere nøyaktig hvem han vil til pressekonferanser, uten at dette medfører noen form for innskrenking av disse medienes ytringsfrihet.

Trumps krig mot de falske mediene er innenfor rammene av hva som er konstitusjonelt lovlig, og virkemiddelet hans er å ikke gi sær-tilgang til Det Hvite Hus til medier som aktivt driver ren politisk aktivisme mot han, og ikke bedriver journalistikk. Pressekonferanser er for journalister, ikke for politiske aktivister.

Det er i realiteten de falske mediene som er en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten, da de misbruker sin privilegerte stilling som journalister til å bedrive politisk aktivisme. Trump har svart på dette ved å omgå de tradisjonelle mediene. Han holder rallyer hvor han snakker direkte til sine velgere, og han twitrer og sender video-oppdateringer fra Det Hvite Hus direkte til det amerikanske folk.

Vår spådom i Ekte Nyheter er at Donald Trump kommer til å sette en helt ny standard for alle presidenter i fremtiden. Enten man liker dette kommer dette til å være den nye normalen. De etablerte medienes storhetstid er snart over, og vil erstattes av et mer demokratisk lappeteppe av mindre aktører. De mediene som ønsker å overleve bør snarest tilpasse seg denne nye realiteten. De som ikke gjør det vil oppdage at de blir stadig mer irrelevant.

ektenyheter