Kvinner kan få tilleggspoeng i konkurransen om opptak til mange fag der de er underrepresentert, menn bare til to – veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen.

Men nå ser det ut til at menn skal miste retten til ekstrapoeng også til disse to fagene – i en tid det er mye snakk om at menn mer og mer blir et mindretall ved høyere studier.

Å gi menn ekstrapoeng er nemlig i strid med likestillingsforskrifter, går det fram av et svar barne- og likestillinsminister Solveig Horne (Frp) gir på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap).

Aasen ville vite hvorfor det ikke er mulig å gi kjønnspoeng til menn som søker psykologi, når det er mulig å gi det til menn som søker veterinærstudiet eller dyrepleierutdanningen.

Ifølge samordna opptak gis det kjønnspoeng til en rekke studier, som teknologi. og ingeniørfag, maritime fag eller landbruksstudier hvis du er kvinne. Er du mann, er det altså bare to studier du får to kjønnspoeng til.

«Jeg har vært i kontakt med kunnskapsministeren og vår felles vurdering er at praksisen med tilleggspoeng til menn ved opptak til veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ikke er i samsvar med forskrift om særbehandling av menn. Jeg er informert om at kunnskapsministeren vil se nærmere på dette.», skriver statsråd Horne.

Les mer hos ABC Nyheter

ektenyheter