Foto: Illustrasjonbilde

Av de 33 overfallsvoldtektene som var registrert i Malmö fram til midten av desember, er ingen oppklart.

Andelen kvinner som melder at de er rammet av seksuelle overgrep i Sverige, har fordoblet seg i løpet av bare tre år. I 2015 rapporterte svenske kvinner at de var utsatt for nærmere en halv million seksuelle overgrep. Mest utsatt er kvinner mellom 16 og 24 år – blant dem var det ni prosent som i 2015 oppga at de hadde blitt utsatt for et slikt lovbrudd.

Seksuelle overgrep er i denne sammenhengen er alt fra blotting og tafsing til voldtekt. Og når endringene er så dramatiske, er det grunn til å tro at anmeldelsesprosenten har gått opp. På den andre sida er det tall på andre områder som styrker hypotesen om at det skjer reelle endringer i det svenske samfunnet: Med 25 prosents økning fra 2015 er det nå én tredjedel av kvinnene i Sverige som føler seg nå utrygge når de går ut. Resultatet er at mellom 13 og 14 prosent av kvinnene ikke går ut.

Som vanlig er både medier og offentlige organer tilbakeholdende med å gi informasjon om sammenhengene når det gjelder kriminalitet og etnisk bakgrunn. I Malmö meldes det for eksempel om en bølge av overfallsvoldtekter i år, men både medier og minst én profilert forsker ønsker ikke å gi et utfyllende signalement på gjerningsmennene.

Av de 33 voldtektene som var registrert i Malmö fram til midten av desember, var åtte mot barn. Ingen er oppklart. Ett eksempel på hvordan en holder tilbake opplysninger, handler nettopp om overfallsvoldtekter av to barn på 12 og 14 år. Avisa Sydsvenskan etterlyser en sykkel til tross for at de har et detaljert signalement på antatt gjerningsmann.

Les hele kronikken fra Karl-Eirik Kval i Dagbladet

ektenyheter