Straffen for å bryte forbudet mot å kjøre dieselbil i Oslo fra klokka 06 tirsdag, er et forelegg på 1500 kroner.

Men politiet kommer ikke til å sette i gang noen ekstra kontrolltiltak i forbindelse med den første forbudsdagen av sitt slag i Oslo.

– Oslopolitiet ber bilister med dieselbiler å rette seg etter forbudet av hensyn til de innbyggere som plages helsemessig av luftkvaliteten.

I den grad politiet kommer over klare overtredelser av dieselforbudet på kommunale veier i Oslo, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning/pålegg eller et gebyr på 1500.

Forbudet gjelder ikke for:

 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp.
 • egetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Oslo kommune har ennå ikke besvart om de fortsatt vil bøtelegge dieselbiler som står parkert på deres idiotiske tidsbegrensninger for beboerparkeringer, nå som det ikke er lov å flytte bilene.

Les mer i Dagbladet.

ektenyheter