KOMMENTAR:

Nylig ble vi i Ekte Nyheter invitert til en debatt om falske nyheter av Norsk Journalistlag. Ekte Nyheter fikk anledning til å være en representant for den alternative pressen. I debatten ble vi møtt med nokså bastante påstander om at vi bare drev med fusk og fanteri, og at vi overhode ikke var troverdige. Angivelig sprer vi konspirasjonsteorier og falske nyheter. Så la oss begynne med å definere begrepet. Hva er falske nyheter?

Falske nyheter

Som etablert begrep eksisterte ikke falske nyheter så sent som for 6 måneder siden. Begrepet ble oppfunnet av Hillary-supportere under presidentvalgkampen i USA høsten 2016, og ble brukt til å stemple alternative nyhetsorganisasjoner som bevisste spredere av falsk informasjon for å forsøke å få Donald Trump valgt. Det ironiske er altså at begrepet startet som en konspirasjonsteori på venstresiden. Nå, 5 måneder senere får vi høre at det er de alternative nyhetsformidlerne som tror på konspirasjonsteorier.

Falske nyheter har fra starten av vært et politisk ladd begrep. Venstresiden gjør dette hele tiden. I stedet for å presentere argumenter finner de på kallenavn som de kan hetse og mobbe sine meningsmotstandere til stillhet med. Er du mot innvandring fra muslimske land? Da blir du møtt med stempelet «rasist» eller «høyreekstrem.» Er du hvit kristen heteroseksuell mann? Da blir du stemplet som  en patriarkalsk undertrykker, imperialist og strukturell rasist. Mener du at ekteskapet er noe som er mellom en mann og en kvinne? Da lider du av homofobi. Er du mot abort? Da er du kvinnehater. Vil du ikke lese venstreorienterte aviser? Da sprer du falske nyheter.

Falske nyheter er altså først og fremst et uærlig forsøk på å mobbe og hetse folk som er uenige med venstresiden til stillhet. Ja, det spres en del falske memer på internett, av alle politiske retninger, men det finnes ingen høyreorientert konspirasjon om å spre falske nyheter gjennom alternative nyhetskilder. Denne konspirasjonsteorien er i seg selv en falsk nyhet.

En blodrød presse

I debatten sa vi at det er et stort problem at pressen er så politisk vridd, og at dette er kilden til fallende opplagstall og lav tillit. Vi la til at 80-90% av pressen er «blodrøde» og resten er «lyserød.» Dette ble møtt av sinte protester fra salen, og noen skrek til og med ut «fake news!» La oss faktasjekke denne påstanden. Her er en artikkel fra fagtidsskriftet Journalisten fra mai 2016. Den viser at Frp ikke ville fått en eneste representant på journalistenes Storting. Det lyserøde partiet Høyre ville fått 23 mandater eller 13,6% av mandatene. Resten av stemmene gikk til partier på venstresiden. Det er altså solid dekning for å si at 80-90% av journalistene er blodrøde.

Reagerer du på at vi kaller Høyre for lyserødt? Den amerikanske ambassadøren (og demokraten) Barry White sier at alle partier (inkludert Frp) ville passet inn i det demokratiske partiet i USA. Norge har ingen høyreside. Stortingets mest høyreorienterte parti Frp er et sosialdemokratisk, lyserødt parti.

Pressens reaksjon på vår faktaopplysning er et symptom på den boblen journalister lever i. De tror faktisk at de er sentrumsorienterte og moderate fordi de lever i en meningsboble der de ikke har kunnskap om eller empati for store deler av befolkningens politiske meninger.

Konspirasjonsteorier

Vi anerkjenner at det finnes alternative nyhetssider der ute som tror på og formidler konspirasjonsteorier. Vi i Ekte Nyheter derimot er generelt sett ekstremt kritiske til konspirasjonsteorier, og kun i tilfeller der hvor det blir avdekket overveldende beviser for en konspirasjon, slik som i Project Veritas, godtar vi motvillig slike påstander. Sjefsredaktør i VG Gard Steiro påstod at vi spredde konspirasjonsteorier, og brukte Pizzagate som eksempel. Vi i Ekte Nyheter har bare hatt én eneste artikkel dedikert til Pizzagate, nemlig denne.

Ironisk nok rapporterer vi i den artikkelen at en mainstream TV-kanal CBS har tatt tak i saken og konkludert at Pizzagate ikke er en falsk nyhet, og ikke en konspirasjonsteori men noe som absolutt bør etterforskes videre.

Mange av de såkalte Podesta-epostene inneholder merkelige referanse til pizza. En av disse sier at «Eiendomsmegleren fant et lommetørkle (Jeg tror den har et kart som ser ut som det er pizzarelatert). Er det ditt? De kan sende det hvis du vil…» Et lommetørkle med et kart som er pizzarelatert? Dette gir ingen mening, med mindre det er en eller annen form for kode. I følge FBI er «Pizza» et kodeord pedofile bruker for ung jente, mens «kart» er kodeord for sæd. Gir setningen litt mer mening nå? Bør dette avfeies umiddelbart som en konspirasjonsteori slik som Gard Steiro gjør? Eller virker det mistenkelig nok til at man kanskje burde undersøke dette videre?

Vi i Ekte Nyheter har ikke trukket noen konklusjoner om Pizzagate, fordi påstandene er ganske utrolige og derfor har en høy bevisbyrde, men dette er like fullt informasjon som ser ut til å være verdt til å følge opp. Vi har generelt ikke rapportert om Pizzagate på grunn av foreløpig manglende konklusive beviser. Likevel så vi på det som tilstrekkelig nyhetsverdig da en mainstream mediakanal tok dette opp. Vi har altså aktivt unnlatt å skrive om Pizzagate av hensyn til Vær Varsom-plakaten. Man skal være forsiktig med å komme med påstander som kan skade folks omdømme med mindre det kan dokumenteres ganske grundig.

Det er dog et paradoks at VGs Gard Steiro beskylder oss for å spre konspirasjonsteorier, samtidig som VG selv har spredd konspirasjonsteorier om hvordan Russland arbeidet for å få Trump valgt, og at Russland hacket det amerikanske valget, og at Russland sitter på kompromitterende videomateriale av Trump.

Konklusjon

Vi startet Ekte Nyheter lenge før begrepet falske nyheter ble etablert. Vårt slagord har hele tiden vært å fortelle om de viktige tingene pressen ikke forteller om eller som de vrir på og ikke forteller den fulle sannheten om. Hovedproblemet til pressen er ikke at de aktivt lyver, men at de lever i en ideologisk boble uten kontakt med virkeligheten. Sakens kjerne er at veldig mange mennesker nå er lei av å bli foret venstrevridd propaganda fra virkelighetsfjerne journlister. De vil ha ekte nyheter. Derfor vokser den alternative media i rekordtempo. Derfor faller opplagstallene til mainstream media dramatisk. Derfor er tilliten på bunn.

I debatten prøvde vi å forklare journalistene hva som var i ferd med å skje, med en analogi. Internett og sosiale medier er analogt til trykkekunsten og har bidratt til å demokratisere informasjon, akkurat som trykkekunsten bidro til å demokratisere Bibelen. Martin Luther var datidens Donald Trump. Han oversatte elitens språk (gresk og latin) til det vulgære språk som massene talte (tysk), akkurat som Donald Trump snakker som en fjerdeklassing. Protestantismen var datidens Brexit, og den katolske kirken var datidens EU og globalistiske elite. Og ikke minst: det eliten i dag stempler som falske nyheter er det den katolske kirken forsøkte å stemple som kjetteri.

Da vi presenterte denne analogien ble vi møtt med hånlatter fra salen. Når altså journalister blir presentert med en god og presis analyse av alternative medier og falske nyheter, ler de fordi de lever i sin egen boble hvor det ikke er plass til andre tanker enn deres egne.

Denne analogien kan gi oss en ørliten pekepinn på hva som kan skje i fremtiden. Trolig vil ikke de alternative mediene forsvinne, men bare vokse i styrke. Mainstream media vil overleve, men i redusert og svekket form. Vi skal heller ikke glemme at trykkekunsten også førte til religionskrig i Europa, med religiøs forfølgelse av folk som var uenig med den katolske kirken. Det er fullt mulig at vi vil se borgerkrigslignende tilstander i Vesten fremover. Noen vil hevde at vi allerede er der, når vi ser på polariseringen i USA og hvordan migrantkrisen i Europa har ført til en stadig mer radikal motstandsbevegelse.

Vi håper at det ikke ender slik, at vi kan komme til en fredelig ordning, men så lenge venstresiden insisterer på å ha full kontroll over alle som er uenige med dem vil konfliktnivået eskalere. Uansett hva som skjer vil vi i Ekte Nyheter fortsette å rapportere om de tingene mainstream media ikke vil snakke om eller vrir og vrenger på til det ugjenkjennelige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ektenyheter