Foto: Jarek Tuszyński / Wikimedia Commons

Kraftoverskuddet i Norden vil femdoble seg. Til tross for det, kan strømmen din bli 30 prosent dyrere.

– Den europeiske klimapolitikken vil slå rett inn i norske kraftpriser.

Basert på en lang liste med forutsetninger viser analysen at norske kraftpriser kan stige med en tredjedel til 2030, regnet i faste kroner.

Subsidier betalt av strømkundene sikrer lønnsomheten i den storstilte utbyggingen av småkraftverk og vindkraft i Norge og Sverige. I 2015 betalte hver husholdning rundt 500 kroner i slike subsidier gjennom et tillegg på strømregningen.

Planen er at den subsidierte kraften skal ut i et forurenset europeisk kraftmarked.

Dermed ender norske strømkunder med å betale for kabler slik at EU får billig strøm fra Norge for å bli mer «miljøvennlige».

Legger nye kabler

I 2021 vil to nye, store kraftkabler knytte Norge til Tyskland og England. De dobler kapasiteten i kablene fra Norge. I tillegg bygger Sverige og Danmark ut forbindelsen til kontinentet.

Dette gjør at Norge kan eksportere og utveksle kraft med Europa. Den isolerte effekten av de to nye kablene er å presse opp norske kraftpriser med et par øre pr. kWh i 2030.

Les mer i Aftenposten.

ektenyheter