Hvert år tar foreldre som har blitt frarøvet sine barn av barnevernet sitt liv. Nylig skjedde det igjen på Østlandet. En mor la seg på togskinnene og lot seg kjøre over av toget. Hun ble i følge en kilde nær saken fratatt sin datter med besøksforbud fordi tilknytningen mellom mor og datter var for sterk.

Vi kjenner ikke detaljene i saken, men på generelt grunnlag kan vi si at Barnevernet legger til grunn svært strenge krav for å kunne beholde sine barn. Dersom Barnevernet hadde fått bestemme over hele verden, med samme regelverk og kriterier som de legger til grunn i norske saker, ville mer enn halvparten av verdens barn blitt fratatt sine foreldre. Det kan enten bety at de fleste mennesker i verden er elendige foreldre, eller at Barnevernets krav er urimelig strenge. Vi overlater det til leseren å vurdere hva som er mest sannsynlig.

Bilde: nyphotographic.com

ektenyheter