Bankene varsler også at utlånsrentene vil øke fremover, ifølge undersøkelse som Norges Bank har gjort.

Norske banker varsler strammere kredittpraksis overfor husholdningene fremover, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal som ble lagt frem torsdag.

Nesten alle bankene har begrunnet innstramningen med endringene i boliglånsforskriften som gjelder fra og med første kvartal i år.

Bankene vil stramme inn på lånebetingelser knyttet til maksimal gjeld i forhold til inntekt (LTI), maksimal gjeld i forhold til boligverdi (LTV) og bruk av avdragsfrihet.

Bankene rapporterer at de ikke endret kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal.

Norges Banks utlånsundersøkelse gjennomføres hvert kvartal og skal fange opp bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis.

De ni største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Sør.

Varsler høyere renter

Bankene opplyser at utlånsmarginen på lån til husholdninger falt litt i fjerde kvartal. I første kvartal venter bankene høyere utlånsmarginer og utlånsrenter.

«Finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer ble trukket frem som forklaringsfaktorer», skriver Norges Bank.

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån fortsatte å øke i fjerde kvartal, rapporterer bankene.

«Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt og etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret», skriver Norges Bank.

Økningen i etterspørselen var sterkere enn bankene så for seg i tredje kvartal.

Les mer i Dagens Næringsliv.

ektenyheter