I flere kommuner i Aust-Agder er over 30 prosent av innbyggerne i arbeidsfør alder på trygd. På landsbasis er tallet 22,8 prosent.

– Det er tradisjonelt Aust-Agder, Østfold og Finnmark som har de høyeste trygdetallene, sier direktør for spesialenheter i Nav Vest-Agder, Per Lund til Finansavisen.

I forrige uke omtalte Fædrelandsvennen andelen på trygd i hver kommune i Aust- og Vest-Agder, og tallene viser at i Aust-Agder har åtte kommuner en trygdeandel på over 30 prosent. Høyest ligger Gjerstad og Tvedestrand med henholdsvis 33,9 og 32,8 prosent, mens snittet er 29,1 prosent.

I Vest-Agder er fire kommuner over 30 prosent, med Sogndalen høyeste med 32,1 prosent. Landssnittet ligger på 22,8 prosent, skriver Finansavisen.

– Vi jobber knallhardt for å snu trenden, og har spesielt fokus på unge, men vi kan ikke gjøre noe med sviktende næringsutvikling, sier leder av Nav i Tvedestrand, Åse Selaasdal, til Tvedestrandsposten.

Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at arbeidsledighetsprosenten i Norge er 4,7 prosent.

– Legger man til alderspensjonistene, er det ikke bærekraftig at en tredjedel av personer i yrkesaktiv alder mottar trygd. I tillegg eldes befolkningen stadig mer, og flere går av før de burde, sier Lund til Finansavisen.

Ekte Nyheter bemerker at dette er et eksempel på hvordan arbeidsledighetstallene jukses med til å være kunstig lave, når man opererer med 4.7% arbeidsledighet mens 22.8% er navere i en eller annen form. OECD har også påpekt at Norge kamuflerer arbeidsledighet på denne måten og dermed ender opp med penere arbeidsledighetstall enn sammenlignbare land.

Saken er dekket i Dagbladet

ektenyheter