Det er over 20 år siden dette skjedde sist.

SSB kan torsdag morgen melde at statens utgifter det siste året har utgjort over 50 prosent av Norges totale BNP.

– De samlede utgiftene i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er beregnet til om lag 1 550 milliarder kroner, noe som utgjør 50,1 prosent av BNP i samme periode. Det er første gang på mer enn 20 år at utgiftene overstiger halvparten av BNP, melder SSB.

Årsaken er ifølge SSB like enkel, som den er brutal:

– Den sterke veksten kan forklares ved at offentlige utgifter har økt, mens BNP har avtatt svakt de siste årene, målt i løpende priser, melder SSB.

Nyheten kommer etter at det for to uker siden ble kjent at staten har lovet bort hele oljefondet i fremtidige pensjonsutgifter – og at staten går med dundrende underskudd.

Saken er dekket i Nettavisen

ektenyheter