Ibsen Sykehuset AS har vunnet anbudskonkurransen for rituell omskjæring av guttebarn i Helse Sør-Øst.

Til tross for at Stortinget har vedtatt at rituell omskjæring skal være et tilbud ved offentlige sykehus, har det blitt utført svært få slike inngrep, slik Dagens Medisin tidligere har dokumentert. Oslo Universitetssykehus (OUS) utførte bare ni omskjæringer i fjor, og har lang venteliste.

– Det er ikke slik at barnekirurgisk avdeling har ledig kapasitet på personell eller operasjonsstuer, og vi har ikke fått tildelt ekstra ressurser i forbindelse med at ministeren har bestemt at omskjæring skal utføres i offentlige sykehus. Vi kan ikke prioritere rituelle omskjæringer fremfor medisinsk indiserte operasjoner for å få gjort dette, har Gunnar Aksnes, seksjonsleder for barnekirurgi ved OUS, tidligere uttalt til Dagens Medisin.

Anbud

Helse Sør-Øst erkjente at kapasiteten ikke har vært tilfredsstillende, og valgte tidligere i høst å utlyse en anbudskonkurranse blant private tilbydere.
– De helseforetakene som av ulike grunner har kapasitetsutfordringer med å foreta disse inngrepene selv, har mulighet for å gjøre avrop på den avtalen vi inngår, uttalte Alice Beathe Andersgaard, direktør medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Stor motstand

Det har vært stor motstand i legemiljøet mot å utføre rituell omskjæring, og mange har ønsket seg en løsning hvor man overlater dette til private leverandører. De største privatsykehusene, Aleris og Volvat, har tidligere takket nei til denne oppgaven.

Om Ibsen Sykehuset

Daglig leder er Leif Trygve Næss.

De holder til på Vipevegen 51, 3917 Porsgrunn, og fikk denne kontrakten på 1000 omskjæringer i året som er verdt 2 millioner. Kontrakten varer i 2 år.

Sinte kommentarer på Facebook-vurderinger

Det har begynt å komme sinte kommentarer der de demonstrativt setter 1 i vurdering for å merke sin avsky mot omskjæring.

Det politiske partiet Liberalistene oppfordrer i en post å fortelle hva man mener om slike inngrep:

Kirurg ved klinikken tatt for seksuelt krenkende adferd

Dagbladet skrev om den nå 39 (i 2012) år gamle tyskutdannede plastiskkirurgen har mistet legeautorisasjonen i Norge, etter at politiet siktet ham for blant annet seksuelt krenkende adferd.

Det var to kvinnelige pasienter som først varslet Ibsensykehusets sykepleiere om at «noe som skurret» rundt den nylig ansatte kirurgen. Dette skjedde allerede halvannen måned etter at han ble ansatt i april 2010.

– Pasientene opplevde at kirurgen førtet siden de fikk blomster og merkelige sms’er fra legen etter operasjonene, sier Leif Næss.

 

Les mer i Dagens Medisin.

ektenyheter