Resultat? I Danmark har de spart 20 ganger mer enn oss.

Nylig skrev SSB at pensjonsreformen økte kostnadene til pensjon i fjor med over 8 prosent sammenlignet med gammel ordning. Det utgjorde rundt 14,5 milliarder kroner – omtrent dobbelt så mye som det høstens budsjettforhandlinger endte med å flytte på.

Nå viser en splitter ny OECD-rapport at Norge er et litt annerledesland på pensjon generelt.

Til tross for at vi har oljefondet som formelt sett heter «Statens pensjonsfond – utland», er ikke dette et fond som er øremerket til pensjoner. Derimot er Norge blant de dårligste landene i hele den vestlige verden på å sette av penger til fremtidige pensjonsutgifter.

OECD beskriver i sin rapport at det er store finansielle utfordringene med såkalte «pay-as-you-go»-pensjonsordninger, der dagens arbeidstakere betaler for dagens pensjonister – fremfor fondede løsninger der arbeidstakere sparer opp til egen pensjon.

OECD mener at aldrende befolkning, finanskrise og lav vekst fører til «fundamentale og vidtrekkende utfordringer for pensjonssystemer», og beskriver viktigheten av overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon der det er en større sammenheng mellom hva du bidrar med og hva du tar ut.

Eller sagt på en annen måte: Pensjonsordningene har vært et pyramidespill som er i ferd med å falle sammen fordi det blir stadig færre personer som skal betale for pensjonen til stadig flere.

– Noen land, som Frankrike, Spania og USA har samlet overskuddene fra innbetalingene til pensjonsordningene i et øremerket fond for å kunne finansiere fremtidige utbetalinger når bidragene i pensjonssystemene blir mindre, skriver OCED.

Dette var det Norge gjorde med opprettelsen av Folketrygdfondet i 1967, da folketrygden gikk med solid overskudd. Dette overskuddet tok slutt i 1979, og siden har ikke fondet fått tilført nye midler.

Fordi de offentlige pensjonsordningene ikke ser ut til å være bærekraftige, har OECD sett på hvor mye de forskjellige landene sparer utenfor de offentlige løsningene.

Danmark ligger helt i topp med over to ganger sitt eget BNP, og Sverige med 76 prosent – har Norge bare spart opp 9,6 prosent.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter