Nrk Ark propaganda kommunisme

– Det blir slutt på NRK-lisensen slik den er i dag, opplyser kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Den nye finansieringsmodellen er ikke klar, sier kulturminister, Linda Hofstad Helleland (H), til NRK.

Hun sier det er på høy tid å finne en ny finansieringsmodell for NRK, men at det må utredes.

– Regjeringen utreder en medieavgift, og så vil man vurdere dette opp mot ordinær finansiering av statsbudsjettet, sier Helleland.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget hvert år. Den årlige avgiften deles i to terminer med terminstart 1. januar og 1. juli. I år er NRK-lisensen på 2.834,70 kroner, inkludert åtte prosent merverdiavgift. Til neste år blir det en økning til 2.865 kroner.

Ny avgift

Det betyr at du ikke lenger skal måtte betale for å ha TV, men det er ingen grunn til å ta gledene på forskudd: Det blir uansett en avgift i fortsettelsen også, enten knyttet til en husstand eller til person.

– Vi går inn for en øremerket medieavgift, fordi de vil at fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK, sier Helleland.

Torsdag 16.30 la kulturministeren frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting og fremtidig finansiering av NRK.

– Regjeringen mener framtidens finansiering av NRK skal være teknologinøytral og ikke nyttet til bestemte apparater som i dag. Det er derfor nødvendig med en ny modell for offentlig finansiering av NRK, sa Helleland.

– Vi jobber dermed videre med å utvikle en øremerket medieavgift som innkreves per husstand eller per person, fortsatte hun.

Les mer i Nettavisen.

ektenyheter