Stavanger Aftenblad skriver 14 desember at foreldre kan gå på kurs for å hjelpe unger som er engstelige. Så jeg tenker; Hvordan reagerer barna på skremselen om at vi koker kloden?

Av Per Waagen

Per Waagen: Blogger og politisk interessert

Hva hjelper det om unger som sliter psykisk får «førstehjelpsskrin» med «tenkefigurene Rød og Grønn», når de samme ungene ser voksne på TV som sier at «mennesket koker kloden»? Og når de samme barna går på kosetur i Stavanger sentrum og blir møtt med «Klimameter» som viser hvor stor ulempe avtrykket/personavtrykket deres er for naturen og samfunnet?

Barnepsykolog Renate Grønvold Bugge sa i 2007 at «framtidstroen blant de små er mindre enn for 25 år siden» – Når de voksne sier at de er bekymret for klimaendringer, hva med barna?

Stavanger Aftenblad skriver 14 desember at foreldre kan gå på kurs for å hjelpe unger som er engstelige. Kurset med tittelen «Psykologisk førstehjelp» skal gi foreldre innføring i et verktøy som gjøre det enklere for dem å hjelpe barna sine med å takle motgang og vanskelige situasjoner i livet. Det beskrives at ulike typer frykt og engstelse hos barn blir oppdaget allerede i barnehagen.

Så om vi tar «klimahysteri» som eksempel; Situasjonen er nå slik at først blir ungene våre fortalt hvor fæle vi er med naturen, og at hver gang de dusjer i varmt vann eller vi fyrer litt ekstra i peisen, så ødelegger vi litt av planeten. Deretter skal vi som foreldre læres metoder for best mulig å berolige barna igjen. Hvordan ble det slikt? Hvordan endte vi opp her? Er fornuft, rasjonalitet og logikk på vei bort fra samfunnet?

ektenyheter