Partiet Alliansen har nå passert 5000 underskrifter og kan dermed stille lister til Stortingsvalget 2017. Ekte Nyheter har snakket med partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen:

Ekte Nyheter: Partiet ble lansert for en måned siden. Hvordan har du opplevd kampanjen med å samle 5000 underskrifter på rekordtid?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Det har vært utrolig gøy å føle på det voldsomme engasjementet og den positive responsen. Det har strømmet på med støtteerklæringer og folk har sendt inn underskrifter. Åpenbart har vi rørt en nerve og vi har skapt en folkebevegelse.

Ekte Nyheter: Hva står alliansen for?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Partiets eneste sak er å kreve folkeavstemning om Norges EØS- medlemskap. Ut over dette fristiller Alliansen listekandidater fullstendig, noe som betyr at Norge nå har mulighet til å få inn nye spennende mennesker som ikke er bundet av partiprogram, partipisk, interne strukturer og maktstrukturer og som dermed har mulighet for å være seg selv fullt og helt, ikke stykkvis og delt.

Ekte Nyheter: EU motstanden i Norge er stor, men det er vel ikke nødvendigvis gitt at folk stemmer nei til EØS i en slik avstemning?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Vi ser det som endel av vår oppgave og mandat å få til en levende debatt i EØS-saken. Vi skal være et talerør i denne saken hvor folk får uttrykke sin misnøye.

Ekte Nyheter: I Norge er det alt to nei-til EØS partier på stortinget, SV og Sp er mot og også i FrP er det skepsis til EØS. Hvorfor trengs det da et slikt parti?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: FrP er i regjering og setter dette over EØS-spørsmålet. De legger ikke noen kraft bak skepsisen og er blitt endel av det de har kritisert. Alliansen gjør ting annerledes. Vi fristiller kandidatene våre og det mener vi på alvor.vi påpeker et veldig stort problem i demokratiet i Norge. Politikerne på stortinget er bundet av partiprogram, partilojalitet, partipisk,erklæringslojalitet og koalisjonslojalitet. Dette gjelder også de rødgrønne regjeringsdeltakerne Sv og SP som har satt regjeringdeltakelse over EØS-motstand som egentlig bare bare står i partiprogrammene deres som pynt.

Ekte Nyheter: Hva mener du forholdet er mellom denne uredeligheten på nasjonalt plan og på EU-
nivå?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Det er en løk av uredelighet med ansvarsfraskrivelse og ansvarspulverisring. Hvor er tilliten til enkeltpersoner, hvor er sanndrueligheten, autensiteten og ektheten? VI stiller nesten ikke enkeltpolitikere til svars lenger fordi vi vet de bare er håpløst. Dette er som i bedrifter, det er bare de på gulvet som blir stilt til ansvar, de lenger opp skylder på «systemet». Dette er noe elitene oppfordrer til, de passer på
hverandre. Det bli enda flere lag med separasjon mellom folket og beslutningstakerne i et over nasjonaltsystem og enda flere ledd å pulverisere ansvaret i. Det som burde vært tillit til enkeltpersoner er bare blitt systemer og strukturer.

Ekte Nyheter: Vi har nå vært innom demokratisk underskudd, hvilke andre grunner ser du til å være mot EØS?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Det går på selvbildet løs, hvem er vi? Nasjonalsangen starter med «Ja, vi elsker dette landet. Hvem er vi? Hva er det å elske? Hva er dette landet? Hva vil det si å elske dette landet? Hva vil det si at VI elsker dette landet? Det er fire ord, «vi elsker dette landet». I de fire ordene ligger hele problemstillingen. Alt sammen ligger der. Dette vil jeg folk skal tenke over fra julen helt til 17 mai. Når du står der på 17. mai i blådressen eler bunaden vil jeg du skal selv deg selv i speilet og vite hva du har sagt og hva du har sunget og stå for det, hva det innebærer. Ikke bare si det på autopilot.

Ekte Nyheter: Er det noen konkrete saker hvor du mener EØS slår spesielt dårlig ut for Norge?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Det er mange forskjellige grunner og mange forskjellige grupper mennesker har gode grunner til å være negative til EØS. Men partiet Alliansen velger ikke blant dem. Partiet Alliansen har kun som krav å få gjennomført en folkeavstemning. Så vil de som Alliansen har på sine lister sikkert ha individuelle, konkrete grunner til å være negative til EØS. Men siden vi fristiller våre kandidater vil det være opp til dem, hver for seg. Det er dette som gjør oss til en blokkuavhengig, bred, folkelig allianse og vi jobber aktivt for å finne kandidater fra hele det politiske spekteret, og utenfor forsåvidt.

Ekte Nyheter: Schengenavtalen er gjenstand for endel kritikk i Europa idag, har du noen kommentar til dette?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Schengenavtalen er en direkte konskvens av fri bevegelighet av personer, som er en av Eu’s fire friheter. EØS og Schengen må sees i sammenheng, de er del av samme avtalekompleks som vi ønsker oss befridd fra. Vi regner med at de aller fleste av kandidater og velgere som er mot EØS også er mot Schengenavtalen.

Dere er nå klare til å registrere Alliansen, hva er veien videre?

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Vi skal sette opp lister i alle fylker og ønsker å være virkelig tverrpolitiske og favne utenom det etablerte politiske spekteret. Vi ønsker forslag på sanndruelige mennesker i alle fylker.

Ekte Nyheter: Takk for intervjuet!

Hans Jørgen Lysglimt Johansen: Selv takk!

Også NRK Nyheter har intervjuet Lysglimt Johansen:

ektenyheter