Når endelig et marked har dukket opp for helseforsikring for å gi dekning der det offentlige ikke greier eller har sviktet, vil nå Marte Gerhardsen beskatte helseforsikringer da «det skaper et todelt helsevesen».

Nesten en halv million nordmenn har privat helseforsikring. Tankesmien Agenda frykter et todelt helsevesen og vil skattlegge slike forsikringer og droppe fritt behandlingsvalg.

Agenda-leder Marte Gerhardsen mener vi risikere å få et helsevesen der lommeboken avgjør, dersom forsikringsbransjen får vokse fritt, skriver Dagsavisen.

– Til nå har markedet for private helseforsikringer vært forholdsvis begrenset, men det har eksplodert de siste årene. Vi ser både i Norge og andre land at private helseforsikringer hjelper folk til å snike i helsekøen. Hvis dette utvikler seg, kan vi ende opp med et todelt helsevesen, sier Gerhardsen. Agenda vil forby statlige og kommunale selskaper å tilby privat helseforsikring til sine ansatte, og hun vil skattlegge slike forsikringer.

Store helsekøer og dødsfall

I henhold til Helsedirektoratets statistikk er det nesten 250 000 (241 499 for å være eksakt) i helsekø i snitt i 2015.

Ca. 3000 personer dør i helsekø, og over 2000 dør hvert år pga. feilbehandlinger der feilen kunne ha vært unngått. Det vil si at over 2000 dør pga. offentlig helsevesen.

I tillegg har det vært triksing med pasientlister forskjellige steder, og det snakkes nå om også myndighetene prøver å pynte på tallene.

Det er kanskje nettopp derfor 500 000 nordmenn velger å ha helseforsikring.

Mener likhet går foran alt annet

Gerhardsen sier ulike helsereformer bidrar til økte forskjeller og trekker spesielt fram fritt behandlingsvalg.

– Det er en dårlig reform. Den koster samfunnet mye og brukes kun av et fåtall, hovedsakelig de som allerede er ressurssterke. Vi mener den bør skrotes.

Les mer i Dagens Næringsliv.

ektenyheter