En 52-siders varsler-rapport viser at politiet unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid. – Svært alvorlig, mener lederen i justiskomitéen.

En av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) har levert en varsler-rapport som viser til stående ordrer om at politiet i Bergen ikke skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, skriver VG.

Ifølge varselet har samtlige narkospanere i Bergen sluttet å pågripe folk.

– Vi må prioritere andre oppgaver, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt til NRK.

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), berømmer varsleren for å ha sagt ifra om dette. Hun forutsetter at Vest politidistrikt ikke lar hans fritalenhet får negative konsekvenser for ham.

– Dette varselet er svært alvorlig. Hvis det er rett, innebærer det grov tjenesteunnlatelse. Å forebygge, er noe av det viktigste politiet gjør. Det å systematisk unnlate å gjøre det, kan over tid få veldig alvorlige konsekvenser, sier Tajik til NRK.

– Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, og å avdekke disse personenes narkotikalangere, heter det i rapporten fra varsleren.

Og slik har det vært de siste årene, skriver avisen. I 2015 initierte og produserte etterretnings- og spaningsavsnittet kun tre narkotikasaker. I 2016 har de ikke hatt noen. Unnlatelsen betegnes som mulige brudd på straffeprosess- og politiloven

Bakmennene i narkotikabransjen kan altså operere nesten fritt i Norges nest største by. Ifølge varsleren vet politiet hvem som selger narkotika og hvor stoffet oppbevares. Likevel aksjonerer de ikke.

Varsleren har 13 kollegaer i ryggen, og i juli videresendte han uttalelser fra disse i et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp). Der skriver kollegene blant annet:

– Det er ikke snakk om prioriteringer. Dette er snakk om tjenesteunnlatelser. Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse.

Politimannen som står bak rapporten, skriver:

– I møte med meg den 22.4.16 bekreftet visepolitimester John Reidar Nilsen at han og politiledelsen hadde gitt pålegg om å «strupe» inntaket av saker som gjelder grov narkotikakriminalitet.

I brevet til Anundsen står det ifølge VG at mafialignende narkotikanettverk lenge har fått mer eller mindre fritt spillerom til å innføre og omsette narkotika i Bergen.

– I disse dager foreligger fersk etterretningsinformasjon om et mulig forestående oppgjør med skytevåpen mellom et nordafrikansk og et albansk miljø, skriver varsleren.

Les mer hos NRK

ektenyheter