Siden januar har underdekningen økt med 400 milliarder kroner, skriver Finansavisen.

Det er lave renter, kraftig innvandringsdrevet befolkningsvekst og offentlige ytelsespensjoner som gjør at fremtidige generasjoner må ta ansvar for en større del av pensjonskostnadene.

– Vi vil i tiårene fremover stå overfor betydelige utfordringer i budsjettpolitikken som følge av en aldrende befolkning. Selv uten ytterligere utbygging av offentlig finansierte velferdsordninger ligger statens utgifter an til å bli høyere enn statens inntekter, sier statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet til Finansavisen.

165

Statens pensjonsfond består av to deler: oljefondet, som mandag var verdt 7.300 milliarder, og Folketrygdfondet som forvalter 200 milliarder kroner. Samtidig anslås forpliktelsene til alderspensjon gjennom folketrygden og Statens pensjonskasse til mer enn 8.700 milliarder. Disse forpliktelsene er ikke fondert, men betales løpende over statsbudsjettet når folk går av med pensjon.

Saken er dekket hos ABC Nyheter

ektenyheter