Hvis du hører noen si at «Norge har råd til det», så er svaret uansett: Nei.

Tirsdag kom Finansavisen med en nyhet som druknet i debatten om «hylekor» og Sylvi Listhaug: Selv om vi har enorme mengder penger på bok i Oljefondet, er statens effektive «gjeld» nå er nesten like stor som et helt statsbudsjett.

  • Statens pensjonsfond (oljefondet og folketrygdfondet): 7527 milliarder
  • Statlige alderspensjonsforpliktelser: 8745 milliarder
  • Underdekning: 1218 milliarder

Eller sagt på en annen måte: Om hele oljefondet og folketrygdfondet ble øremerket til fremtidige alderspensjonister, har staten fortsatt over én billion kroner for lite penger.

Dette er penger staten i fremtiden må skaffe i form av skatteinntekter – samtidig som pensjonsutgiftene vil fortsette å stige.

Ikke nok med at pensjonsforpliktelsene er enorme, men de øker kraftig: Spriket mellom sparepenger og fremtidige pensjonsutgifter har økt med nær 400 milliarder kroner på ett år.

Til sammenligning brukte Norge 47 milliarder kroner på forsvaret i fjor.

Om vi skulle bedrevet en innsamlingsaksjon for å dekke økningen på dette ene året, måtte hver eneste innbygger i Norge, ung som gammel, bidratt med 74.000 kroner.

Les mer i Nettavisen

ektenyheter