Det er en ulovlig høy andel kvinner i styret til Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Senterlederen legger seg paddeflat.

– Du ringer for å høre om vi har dummet oss ut?

– Ja, egentlig.

– Ja, det kan du jo trygt si at vi har gjort. Her er det bare å legge seg helt flat, sier senterleder Anne-Jorunn Berg ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo til VG.

VG har fått innsyn i et brev om Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra Barne- og likestillingsdepartementet. I brevet fremgår det at senteret har en ulovlig høy kvinneandel i sitt styre.

Av styrets elleve representanter finnes det bare tre menn. Alle vararepresentantene i styret er kvinner. Dermed bryter senteret likestillingsloven, som slår fast begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i slike styrer.

Bestemmelsen i likestillingsloven ble i sin tid vedtatt av Stortinget for å sikre en høyere kvinneandel i landets styrer. Her er problemet motsatt. Det er for få menn.

På sine egne hjemmesider skriver senteret at «en av kjønnsforskningens viktigste oppgaver er å frembringe kunnskap om likestilling».

På senterets hjemmesider kan en telle 3 mannlige og 31 kvinnelige ansatte, altså en kvinneandel på over 90%.

 

Kanskje vil noen av damene plutselig identifisere seg som menn for å få kabalen til å gå opp?

ektenyheter