Dommen har falt i straffsaken mot ledelsen og ansatte i SOS Rasisme. Alle ble dømt for ett eller flere av forholdene i tiltalene mot dem.

I dag falt dommen mot åtte tidligere ledere og ansatte i SOS Rasisme, tiltalt for medlemsjuks og bedragerier av flere støttegivere over en årrekke på 2000-tallet.

Politiet åpnet etterforskning mot personer i ledelsen for organisasjonen allerede i 2011. Etter hvert ble ti tidligere ledere og ansatte tiltalt.

To personer ble dømt til bøter i januar i år.

Ytterliggere åtte personer ble deretter tiltalt i en rettssak som gikk over flere måneder i vår.

Med unntak av én sa alle seg ikke skyldig i henhold til tiltalene om bedragerier av støttesystemer til frivillige organisasjoner og kursvirksomhet for millioner av kroner.

Da rettssaken gikk mot slutten i mai, la påtalemyndigheten ned påstand om ubetinget fengsel for sju av de åtte tiltalte.

Les mer om straffeutmålingene her

ektenyheter