Torsdag den 24.11.2016 ble partiet Alliansen – Ut av EØS lansert. Det tverrpolitiske initiativet har kun ett punkt i programmet: En folkeavstemning om norsk oppsigelse av EØS-avtalen. Partiet ledes av Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Lanseringen skulle egentlig finne sted i Kulturhuset i Porsgrunn, men ble flyttet til Eldorado Bokhandel i Oslo.

1

Lysglimt Johansen regner med å ha et stort potensiale for partiet siden de fleste norske partier har en positiv og negativ fløy til EU og EØS. Partiet ser for seg en norsk analogi til Brexit. Britene stemte for å forlate EU den 23. juni 2016.

Etter valget av Donald Trump i USA og den store oppslutningen om protestpartier i europeiske land regner Lysglimt Johansen med å bygge opp en tilsvarende norsk protestbevegelse mot overnasjonalt byråkrati, korrupsjon og elitestyre i Norge.

Han vektla på lanseringen at mange nordmenn vegrer seg for å ytre slike meninger offentlig, men at potensialet kan være langt større i valg siden de er hemmelige og folk tør da å stemme i protest.

Partiet trenger 5000 underskrifter for å kunne stille til Stortingsvalget i 2017, men har midler og opplever allerede stort engasjement fra grasrota og regner dermed med å ha disse underskriftene klare til fristen i starten av januar 2017. Ledelsen har mottatt 500.000 kr fra skipsrederen Dan Odfjell som er en motstander av å gi bort norsk selvråderett til EU.

Lysglimt Johansen regner med å fristille eventuelle innvalgte representanter på Stortinget i saker som ikke angår hovedsaken EØS. Han mener dette vil bidra til å redusere mengden «partibroilere» på Stortinget og at tiltaket kan øke mengden interessante og kompetente mennesker i politikken. Lysglimt Johansen ønsker også å utfordre NRKs stilling.

c

Partilederen ytret ønske å være en samlende kraft for alle som er misfornøyde med ulike aspekter med EØS-avtalen. Han uttalte og at partiet hans tar ikke stilling til hvilke av disse enkeltsakene som er viktigst.

Lysglimt Johansen trekker frem ekstra byråkrati og tap av selvråderett som de verste ulempene med EØS og mener dette er verre enn de økonomiske skadevirkningene. Han kritiserte det faktum at kun elitene tjener på EØS og at de i praksis har lurt Norge inn i EU mot resten av folkets uttalte vilje i to folkeavstemninger. Han mener også at man aldri hadde fått flertall for dagens ordning om den var lagt frem på en ærlig og redelig måte, denne ble karakterisert som et «3/4-dels medlemskap i EU».

Siden England kommer til å ta mye av støyten fra EU etter Brexit mener Lysglimt Johansen at det vil bli langt lettere for Norge å inngå gode bilaterale avtaler med andre europeiske nasjonalstater ved en eventuell norsk utmeldelse av EØS-avtalen.

ektenyheter