Nrk Ark propaganda kommunisme

Arbeiderpartiet foreslår økt NRK-lisens i sitt alternative statsbudsjett.

Dagens regjering har foreslått å fryse NRK-lisensen neste år. Dette mener Ap er i strid med stortingsflertallets forlik om allmennkringkasting i Norge, og vil derfor øke lisensen med 30 kroner, melder Kampanje.

«NRK har vært gjennom flere år med sterke effektiviseringstiltak og møter en stadig mer utfordrende konkurransesituasjon. Regjeringen ønsker likevel å holde lisensen uendret, i strid med Stortingets føring om at NRK bør få kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Vi foreslår å øke kringkastingsavgiften med 30 kroner, slik NRK har bedt om», skriver Ap i sitt budsjettforslag.

Med Aps forslag vil NRK få merinntekter på 60,8 millioner kroner neste år.

Saken er dekket i Dagbladet

ektenyheter