På meldekortet til Nav oppga eks-politikeren fra Oslo en adresse i Norge. Men i virkeligheten skal vedkommende ha oppholdt seg i utlandet i to perioder på tilsammen 15 måneder. Det kommer frem i en tiltale fra statsadvokaten i Oslo.

Den tidligere politikeren, som har sittet flere perioder i bystyret for Oslo Ap og vært vara til Stortinget, skal ha oppgitt uriktige opplysninger til Nav i to perioder i 2013 og 2014. Hensikten skal ifølge tiltalen ha vært å få utbetalt dagpenger på nesten 400.000 kroner.

– Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på tilsammen 390.456 kroner, heter det i tiltalen fra statsadvokatene i Oslo, som også har tiltalt eks-politikeren for falsk forklaring.

Forholdet beskrives i tiltalen som grovt, og beløpet ligger betydelig over gjennomsnittsbeløpet i slike saker. Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel, men normalt ligger straffenivået langt under dette i slike saker.

Eks-politikeren i 50-årene har selv ikke vært tilgjengelig for kommentar de siste dagene. Advokat Bjørn Stordrange er oppnevnt som forsvarer, men ønsker ikke å kommentere saken nå. Den kommer for øvrig opp for Oslo tingrett i februar.

Saken mot den tidligere Ap-politikeren er bare én av mange. Tall fra Nav viser at de over 600 politianmeldte har fått utbetalt over 150 millioner kroner i stønad som de ikke skulle ha mottatt.

Les mer i Aftenposten

ektenyheter