Siden 1. januar 2014 har 40.000 oljejobber blitt borte fra norsk sokkel, viser en ny oversikt fra DNB Markets.

Oversikten, som er utarbeidet av DNB Markets-megler Truls Oma Erichsrud, viser at vi nå har passert 40.000 annonserte jobbkutt i oljesektoren. Oversikten teller annonserte jobbkutt tilbake til 1. januar 2014.

22. april i år viste opptellingen at 35.000 oljejobber var borte. Det betyr at minst 5.000 jobber har blitt kuttet eller annonsert kuttet i løpet av det siste halve året.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets understreker at DNB Markets’ oversikt er en brutto opptelling, og er ikke spesielt overrasket over det tallene viser:

– Disse tallene viser antallet som er oppsagt, og tar ikke med antallet som er kommet i jobb igjen. At det har forsvunnet jobber i den størrelsesorden er ikke spesielt oppsiktsvekkende tatt i betraktning den nedturen som har vært i leverandørindustrien.

Gonsholt Hov mener det er punkter i norsk økonomi som taler for at vi skal være forsiktige med å si at bunnen er nådd. Han viser til konjunkturbarometeret for norsk industri for tredje kvartal, som viste pessimisme i leverandørindustrien.

– Vi ser at det er en fortsatt krevende situasjon for leverandørindustrien, og konjunkturbarometeret viser at utsiktene har forverret seg, sier han.

Gonsholt Hov mener konjunkturbarometeret, til sammenligning med PMI-tallene som kom tirsdag, viser et bedre faktisk bilde av industriproduksjonen de siste årene.

Han trekker frem at han tror også netto sysselsetting innen oljesektoren vil fortsette å falle.

Les mer i E24

ektenyheter